Çözümler

Satınalma Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Satınalma yönetimi firma satınalmasının kayıt altına alınmasını sağlamakta ve girilen bilgiler doğrultusunda satınalmalara yönelik tüm detayların raporlanabilmesi mümkün hale getirilebilmektedir

Satınalma Yönetimi firma satınalmasının kayıt altına alınmasını sağlamakta ve girilen bilgiler doğrultusunda satınalmalara yönelik tüm detayların raporlanabilmesi mümkün hale getirilebilmektedir

Satınalma Yönetimi

 • Satınalma yapılacak tedarikçi kartları tüm detayları ve gruplandırmaları ile oluşturulabilmektedir
 • Crm programı içinde satınalma teklif ve satınalma sipariş formu oluşturulabilmektedir
 • Yurt dışı tedarikçiler için yabancı dilde farklı formatlarda teklif ve sipariş formatı hazırlanabilmektedir
 • Satınalması yapılacak ürünlerin kartları tüm detayları ile oluşturulabilmektedir. İsteyen müşterilerin ürünleri excel vb ortamdan içeri aktarılabilmektedir
 • Satınalması yapılacak ürüne ait geçmiş kayıtlar rahatlıkla görüntülenebilmektedir
 • Tedarikçi bazlı iskontolu fiyatlar ürün kartına tanımlanabilmektedir. Ayrıca tedarikçi kartına indirim tanımlanabilmektedir
 • Firma içi satınalma talepleri talep modülü sayesinde kayıt altına alınabilmektedir
 • Girilen talepler satınalma departmanı tarafından kabul edebilmekte veya reddedilebilmektedir
 • Satınalma siparişlerinin sevkiyat durumları, açık kapalı veya kısmi olarak statüleri takip edilebilmektedir

Satınalma yönetimi firma içi taleplerin talep modülü tarafında girilmesi ile başlamaktadır. Girlen talepler satınalma yönetimi önüne düşmekte satınalma departmanı talebi kabul edip reddedebilmektedir. Kabul edilen talep öncelikle satınalma teklifine sonrasında verilen siparişe dönüştürülebilmektedir

Satınalmalarda genellikle tedarikçiler ile yapılan anlaşmaların (iskonto veya vade) takibi yapılabilmekte, değişen kur neticesinde önceki maliyetlerin takibi daha fazla önem kazanmaktadır. Örneğin satınalma teklifi oluştururken ürüne ait daha önceki satınalmalar tarih, tedarikçi, kur bakımından detaylı sorgulanabilmektedir

Alınabilecek Raporlardan Bazıları

 • Müşteri, ürün, tarih ve personel bazında satınalma teklifleri raporlanabilmektedir
 • Müşteri, ürün, tarih ve personel bazında verilen siparişler raporlanabilmektedir
 • Ürünlere ait geçmiş teklif ve sipariş fiyat bilgileri tarihsel olarak sorgulanabilmektedir
 • Verilen siparişlerin sevkiyat raporu detaylı şekilde alınabilmektedir
 • Verilen siparişlere ait kısmi, açık ve kapalı statü raporları detaylı şekilde alınabilmektedir

Satınalma yönetimi talep, teklif ve sipariş modüllerinden oluşmaktadır. Maliyette daha fazla detaylara inilmek istendiğinde finans yönetiminin sisteme entegre edilmesi gerekmektedir • Pazarlama Yönetimi

  Pazarlama yönetimi satış öncesi faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. Satış öncesindeki aday müşteri takibi yapılan görüşme takibi, randevu planlama vb. işlemler yapılabilmektedir.

 • Satış Yönetimi

  Satış yönetimi satış faaliyetlerinin kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Pazarlama yönetimi sonrasında müşteriye verilecek olan teklif, teklifin takibi, teklifin yazdırılması, kabul edilen teklifin sipariş takibi, sipariş sevkiyat durumu takip edilebilmektedir

 • Proje Yönetimi

  Proje yönetimi özellikle proje bazlı çalışan firmalar için oluşturulmaktdır. Proje bazlı çalışan firmalar proje tekliflerinin kabul olmasından sonra proje kodları oluşturarak proje detaylarını takip edebilmektedir

 • Satınalma Yönetimi

  Satınalma yönetimi firma satınalmasının kayıt altına alınmasını sağlamakta ve girilen bilgiler doğrultusunda satınalmalara yönelik tüm detayların raporlanabilmesi mümkün hale getirilebilmektedir

 • Finans Yönetimi

  Finans yönetimi sayesinde ön muhasebe işlemleri takip edilebilmektedir. Her firma için önem arzeden gelir gider takibi borç alacak takibi, giderlerin sınıflandırılması yapılabilmektedir

 • Servis Yönetimi

  Servis yönetimi satış sonrası servis ve bakım hizmeti veren firmaların ihtiyacına göre hazırlanmıştır. Özellikle mobil uyumluluk sayesinde saha servislerinin yönetimine yönelik birçok modül bulunmaktadır

 • Stok Yönetimi

  Stok yönetimi hemen her firmanın ihtiyacı olan, firmaların genelde yönetmekte zorlandığı bir konudur. Etkili bir stok takibi için gerekli personelin ve fiziki şartların yanında iyi bir stok takip yazılımın olması gerekmektedir.

 • Sevkiyat Yönetimi

  Sevkiyat yönetimi alınan siparişe istinaden siparişin sevk aşamasına kadar olan süreci yönetmenizi sağlamaktadır. Süreç sipariş alınması ile başlamaktadır. Üretim yapan firmalarda sürecin içine üretim sürecide girmektedir.

 • Talep Yönetimi

  Talep yönetimi firma içinde çalışan personeller satınalma birimine satınalma taleplerini iletebilmektedir.