E-Çözümler

e-İrsaliye

e-İrsaliye

Eirsaliye kullanımı zorunlu olan firmalar irsaliyelerini eirsaliye olarak hazırlayıp gönderim yapabilmektedir. Gönderilen eirsaliyeler gelir idaresi portalında görüntülenebilmektedir.

E-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki değere sahip olan elektronik bir belgedir. Standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen belgenin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan E-İrsaliye uygulaması, kağıt irsaliyede yer alabilecek bilgileri içermektedir.

E-İrsaliye Nedir?

Sevk ve taşıma irsaliyesi olmak üzere kağıt ortamda düzenlenen iki irsaliye türü vardır. Sevk irsaliyesi olarak kullanılan E-İrsaliye, malı teslim alan kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Taşıma irsaliyeleri ise bundan önce olduğu gibi araçlarda bulundurulmaya devam edilecektir.

E-İrsaliye Kullanımı ile aşağıdaki gibi yararlar sağlayabilirsiniz

 • Kağıt irsaliyenin baskı, arşivleme ve sevkiyat maliyetlerinin ortadan kalkması,
 • Elektronik ortamda düzenlenen irsaliyenin karşı tarafa iletim süresinin çok kısa olması,
 • Kabul, red, kısmi kabul, iade süreçlerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde iletilebilir ve takip edilebilir olması,
 • E-İrsaliye’lerin 10 yıl süreyle elektronik ortamda arşivlenmesi,
 • Güvenli bir ortamda veri aktarımının sağlanması,
 • Kağıt basımı gerektirmeyen çevre dostu bir uygulama olması,

E-İrsaliye Entegrasyonu Hakkında Detay Bilgileri

 • İrsaliye işlem tipinin cari kartlara tanımlanarak, ilgili müşterilere oluşturulan irsaliyelerin e-İrsaliye kapsamında düzenlenmesi,
 • E-İrsaliye kapsamında düzenlenen irsaliyelere tek tuş ile otomatik evrak numara atanması,
 • Belirlenen tarih aralığındaki E-İrsaliye’lerin listelenip, otomatik evrak no alımından sonra aktarımının gerçekleştirilmesi,
 • Aktarımı herhangi bir sebepten dolayı gerçekleşmeyen e-İrsaliye’lerin aktarılamama gerekçelerinin izlenerek gerekli düzenlemenin çok kısa sürede tamamlanabilmesi,
 • Firmaya gelen elektronik irsaliyelerin incelenerek sisteme kaydedilmesi,
 • Gelen ve giden elektronik irsaliyelerin ayrı ayrı izlenebilmesi,
 • E-İrsaliye çoklu şablon kullanımı,
 • Dövizli e-İrsaliye gönderimi,
 • Ödeme notu veya satır bazlı açıklama bilgilerinin e-İrsaliye’lere eklenebilmesi,
 • E-İrsaliye’lerin otomatik oluşan xml formatlarının arşivlenmesi,
 • İsteğe bağlı fiyat ve tutar bilgilerinin gönderimi

E-İrsaliye kimlere gönderilir?

E-irsaliye gönderebilmek için tarafların yani gönderici ve alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmaları gerekir. Taraflardan biri e-İrsaliye kullanıcısı değilse e-İrsaliye gönderimi yapılamaz. Böyle bir durumda kağıt ortamda veya e-Arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılabilir.

E-İrsaliye'nin kağıt irsaliyeden farkı nedir?

E-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, hukuki açıdan kağıt irsaliyeden hiçbir farkı yoktur. Kağıt irsaliyeden farkı tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. Elektronik ortamda düzenlenen e-İrsaliye, alıcısına elektronik ortamda iletilir, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir.