Çözümler

Stok Yönetimi

Stok Yönetimi

Stok yönetimi hemen her firmanın ihtiyacı olan, firmaların genelde yönetmekte zorlandığı bir konudur. Etkili bir stok takibi için gerekli personelin ve fiziki şartların yanında iyi bir stok takip yazılımın olması gerekmektedir.

Depo Yönetimi hemen her firmanın ihtiyacı olan, firmaların genelde yönetmekte zorlandığı bir konudur. Etkili bir stok takibi için gerekli personelin ve fiziki şartların yanında iyi bir stok takip yazılımın olması gerekmektedir.

Depo Yönetimi

 • Etkili bir depo yönetimi için öncelikle ihtiyaç duyulduğu kadar depo kartları oluşturulabilmektedir
 • Depo oluşturulduktan sonra depo içindeki ambar ve raflar tanımlanabilmektedir
 • Depo yönetiminin baş aktörleri olan ürün kartları tüm grupları(marka,model,ömür) gibi kriterleri ile detaylı bir şekilde tanımlanabilmektedir
 • Girilen depo ve ürün bilgilerinden sonra stok programı yardımı ile depo sayımı gerçekleştirilebilmektedir
 • Ürün yanında lot bilgisi ve seri numara bilgisi stok sayımında ve giriş çıkış işlemlerinde girilebilmektedir
 • Ürünler alış ve satış işlemleri ile depodan çıkıp depoya girebilmektedir
 • Ürünler tanımlanan depolar arasında depolar arası transfer fişiyle transfer edilebilmektedir
 • Yapılan bu işlemlerin hatasız ve daha hızlı olabilmesi için barkod modülü kullanılabilmektedir
 • Barkod modülü ile ürünlere barkod tanımalaması birim bazında yapılabilmektedir
 • Firmaların kullanıdığı barkod etiket tasarımı stok takip programı ile yapılabilmekte, barkod yazıcıdan çıktı alınabilmektedir
 • Yapılan tüm depo hareketlerinin fişleri yazıcıdan alınabilmekte, firmalara özel dizayn yapılabilmektedir

Demo ve satış görüşmelerinde firmalar genellikle stok takibi konusunda çok fazla arayış içinde. Sayfanın başında belirttiğimiz gibi stok ve depo takibi için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Örneğin uygun bir deponun olmaması, içindeki rafların düzenli olmaması depodan sorumlu personelin bulunmaması, stok takibi yapacak yazılımların kullanılmaması stok takibini neredeyse çok zor duruma sokmaktadır.

Bu nedenle belirtilen şartların iyileştirilmesi ile depo yönetimine adım atılmış sayılmaktadır. Ürünlerin depo içinde yerleştirilme şekli bile çok fazla önem arz etmektedir. Daha az kullanılan ürünlerin çok fazla ayak altında bulunmaması gerekmektedir. Ömürlü malzemelerin ömür takibinin yapılabilmesi gerekmektedir Stokta oldukça fazla bulunan ve pek kullanılmayan ürünlerin tekrar sipariş edilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmediği takdirde şirkat sermayesi ölü olarak bekleyen stoklara harcanmış olacaktır.

Alınabilecek Raporlardan Bazıları

 • Depo bazlı bakiye raporu alınabilmektedir
 • Girilen stoklara yönelik grup ve marka bazlı rapor alınabilmektedir
 • Depoda raf bazlı bakiyes listesi raporu alınabilmektedir
 • Girilen sayım fişi kaydedildikten sonra sayım ve depo karşılaştırma raporu alınabilmektedir
 • Stoklara ait ekstre ve finansal ekstre raporu alınabilmektedir
 • Seri numara bazında ürün hareketlerini içeren seri numara takip raporu alınabilmektedir
 • Stoklara ait stok envanter raporu alınabilmektedir
 • Alış ve satış işlemi yapılan stoklara ait stok devir hızı raporu alınabilmektedir

Stok yönetimi için şartların sağlanması bakımından stok takip yazılımı konusunda geliştirmeler yapmaktayız. Yazılım masaüstü stok takip programı veya online stok takip programı olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanında depoda hızlı işlem yapabilmek adına Android uyumlu el terminalleri için mobil stok takip yazılımları geliştirmekteyiz. Detaylı bilgiyi Esn Mobil Stok ve Depo Uygulaması sayfasından alabilirsiniz. • Pazarlama Yönetimi

  Pazarlama yönetimi satış öncesi faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. Satış öncesindeki aday müşteri takibi yapılan görüşme takibi, randevu planlama vb. işlemler yapılabilmektedir.

 • Satış Yönetimi

  Satış yönetimi satış faaliyetlerinin kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Pazarlama yönetimi sonrasında müşteriye verilecek olan teklif, teklifin takibi, teklifin yazdırılması, kabul edilen teklifin sipariş takibi, sipariş sevkiyat durumu takip edilebilmektedir

 • Proje Yönetimi

  Proje yönetimi özellikle proje bazlı çalışan firmalar için oluşturulmaktdır. Proje bazlı çalışan firmalar proje tekliflerinin kabul olmasından sonra proje kodları oluşturarak proje detaylarını takip edebilmektedir

 • Satınalma Yönetimi

  Satınalma yönetimi firma satınalmasının kayıt altına alınmasını sağlamakta ve girilen bilgiler doğrultusunda satınalmalara yönelik tüm detayların raporlanabilmesi mümkün hale getirilebilmektedir

 • Finans Yönetimi

  Finans yönetimi sayesinde ön muhasebe işlemleri takip edilebilmektedir. Her firma için önem arzeden gelir gider takibi borç alacak takibi, giderlerin sınıflandırılması yapılabilmektedir

 • Servis Yönetimi

  Servis yönetimi satış sonrası servis ve bakım hizmeti veren firmaların ihtiyacına göre hazırlanmıştır. Özellikle mobil uyumluluk sayesinde saha servislerinin yönetimine yönelik birçok modül bulunmaktadır

 • Stok Yönetimi

  Stok yönetimi hemen her firmanın ihtiyacı olan, firmaların genelde yönetmekte zorlandığı bir konudur. Etkili bir stok takibi için gerekli personelin ve fiziki şartların yanında iyi bir stok takip yazılımın olması gerekmektedir.

 • Sevkiyat Yönetimi

  Sevkiyat yönetimi alınan siparişe istinaden siparişin sevk aşamasına kadar olan süreci yönetmenizi sağlamaktadır. Süreç sipariş alınması ile başlamaktadır. Üretim yapan firmalarda sürecin içine üretim sürecide girmektedir.

 • Talep Yönetimi

  Talep yönetimi firma içinde çalışan personeller satınalma birimine satınalma taleplerini iletebilmektedir.